Hebrew Old Testament

Job 40

Job

Return to Index

Chapter 41

1

הן־תחלתו נכזבה
הגם אל־מראיו יטל׃

2

לא־אכזר כי יעורנו
ומי הוא לפני
יתיצב׃

3

מי הקדימני ואשלם
תחת כל־השמים
לי־הוא׃

4

לא־אחריש בדיו
ודבר־גבורות וחין
ערכו׃

5

מי־גלה פני לבושו
בכפל רסנו מי
יבוא׃

6

דלתי פניו מי פתח
סביבות שניו אימה׃

7

גאוה אפיקי מגנים
סגור חותם צר׃

8

אחד באחד יגשו
ורוח לא־יבוא
ביניהם׃

9

איש־באחיהו ידבקו
יתלכדו ולא
יתפרדו׃

10

עטישתיו תהל אור
ועיניו
כעפעפי־שחר׃

11

מפיו לפידים יהלכו
כידודי אש יתמלטו׃

12

מנחיריו יצא עשן
כדוד נפוח ואגמן׃

13

נפשו גחלים תלהט
ולהב מפיו יצא׃

14

בצוארו ילין עז
ולפניו תדוץ דאבה׃

15

מפלי בשרו דבקו
יצוק עליו
בל־ימוט׃

16

לבו יצוק כמו־אבן
ויצוק כפלח תחתית׃

17

משתו יגורו אלים
משברים יתחטאו׃

18

משיגהו חרב בלי
תקום חנית מסע
ושריה׃

19

יחשב לתבן ברזל
לעץ רקבון נחושה׃

20

לא־יבריחנו בן־קשת
לקש נהפכו־לו
אבני־קלע׃

21

כקש נחשבו תותח
וישחק לרעש כידון׃

22

תחתיו חדודי חרש
ירפד חרוץ
עלי־טיט׃

23

ירתיח כסיר מצולה
ים ישים כמרקחה׃

24

אחריו יאיר נתיב
יחשב תהום לשיבה׃

25

אין־על־עפר משלו
העשו לבלי־חת׃

26

את־כל־גבה יראה
הוא מלך
על־כל־בני־שחץ׃

Job 42

 

 

 

Holy Bible    
الكتاب المقدس